Studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Prezentowaliśmy już informacje o programie MBA SGH, Koźmińskiego, PW i UW. Dzisiaj chcemy przedstawić studia  oferowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Program MBA UE to przede wszystkim studia menedżerskie powszechnie znane w Polsce jako Master of Business Administration.

Jeden z niewielu programów MBA oferowanych w Polsce. Wyróżnia go przede wszystkim partnerstwo czterech uczelni zagranicznych. Ukończenie tych studiów to przede wszystkich dyplom magistra zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ale także certyfikaty MBA sygnowane przez cztery partnerskie uczelnie.

Magisterskie Studia Menedżerskie MBA są realizowane w trybie niestacjonarnych w zakresie zarządzania. To studia II stopnia a zatem by rozpocząć naukę trzeba posiadać dyplom licencjata.

Program oferowany jest od 1993 roku w formie określanej jako Executive MBA. Wysoki poziom dydaktyczny programu pozwolił zaklasyfikować do klasy profesjonalnej w ratingu programów MBA w 2006, 2008 i 2010 roku oraz do klasy profesjonalnej plus w ratingu programów MBA w 2012 roku. Rating przeprowadzany jest co dwa lata Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM.

Czemu służą Magisterskie Studia Menedżerskie MBA?

Program MBA (Executive MBA) przygotowany został po to by ułatwić rozwijanie kariery w świecie szeroko rozumianego biznesu, by kształcić kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla instytucji niezarobkowych.

Kto może rozpocząć studia MBA?

Program MBA UE we Wrocławiu został przygotowany z myślą o:

  • osobach aktywnych zawodowo minimum 3 lata,
  • absolwentach szkół wyższych (krajowych i zagranicznych), dowolnych kierunków studiów: politechnicznych, uniwersyteckich, rolniczych, medycznych, artystycznych itd., którzy z racji pełnionych bądź planowanych obowiązków zawodowych pragną otrzymać wykształcenie akademicko – zawodowe i tytuł magistra o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz
  • absolwentach zawodowych szkół zarządzania (państwowych i niepaństwowych), którzy po uzyskaniu tytułu licencjata mogą otrzymać w ramach Programu MSM/MBA wykształcenie akademickie i dyplom magistra w zakresie zarządzania, niezbędne do wstąpienia na drogę kariery menedżerskiej.

Wiedza zdobyta w toku studiów menedżerskich:

  • wiedza w głównych obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak: marketing, produkcja, finanse, rachunkowość, zarządzanie personelem, polityka przedsiębiorstwa,
  • wiedza pozwalająca zrozumieć środowisko przedsiębiorstwa, mechanizm jego działania,
  • umiejętności pracy i komunikacji w zespole oraz kierowania pracą zespołową,
  • umiejętności analityczne, planistyczne i operacyjne, które mogą być potrzebne w złożonych sytuacjach praktycznych, rozwinąć zdolność szybkiej i realistycznej konceptualizacji problemów decyzyjnych oraz trafnej oceny bezpośrednich i odległych skutków decyzji,
  • zdolności ciągłego uczenia się i korzystania z nowoczesnych metod naukowych oraz narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Dowiedz się więcej o : Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu