Najlepsze MBA – wyniki rankingu programów MBA

4 lipca ogłoszono wyniki najnowszego rankingu studiów MBA w Polsce

W ścisłej czołówce znalazły się uczelnie oferujące programy MBA: Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Warszawski. Koźmiński, SGH i UW oferują najlepsze programy MBA w Polsce.

Program „Executive MBA” Akademii Leona Koźmińskiego, „Canadian Executive MBA” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i „Warsaw-Illinois Executive MBA” Uniwersytetu Warszawskiego to zwycięzcy tegorocznego Rankingu MBA Perspektywy 2013. Wyniki rankingu ogłoszono 4 lipca podczas uroczystej gali w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

To ludzie są największym kapitałem napędzającym polską gospodarkę – podkreślił Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, w czasie uroczystości ogłoszenia wyników Rankingu MBA Perspektywy 2013.

Studia MBA – lista najlepszych programów

 1. Executive MBA – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie: 100,00.
 2. Canadian Executive MBA (CEMBA) – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: 99,92.
 3. Warsaw-Illinois Executive MBA – Uniwersytet Warszawski: 95,83
 4. Executive MBA – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej: 89,83.
 5. Program MBA Poznań-Atlanta – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 79,58.
 6. Koźmiński MBA z semestrem specjalistycznym – Akademia Leona Koźmińskiego: 79,51.
 7. Executive MBA Marketing and Management – Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 78,81.
 8. Franklin University MBA (FUMBA) – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu: 78,08
 9. MBA-SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: 77,67.
 10. International MBA – Krakowska Szkoła Biznesu UE w Krakowie 76,54
 11. Polsko-Amerykańskie Studia Executive MBA – Polsko-Amerykańskie Centrum przy Uniwersytecie Łódzkim: 74,56.
 12. MBA in Strategy, Programme and Project Management – Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii: 70,67.
 13. Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: 68,43.
 14. Executive MBA – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: 64,88.
 15. Program MBA – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu: 64,67.

Co uwzględniono w rankingu studiów MBA i jak wyłoniono zwycięzcę?

Ranking MBA powstał w oparciu o siedem grup kryteriów: merytoryczne cechy programu (20%), preferencje pracodawców (15%), opinia absolwentów (15%), jakość studentów (15%), jakość kadry dydaktycznej (15%), wsparcie procesu kształcenia (5%) oraz ranga i prestiż dyplomu (15%). Cechy te zmierzone zostały poprzez 26 wskaźników szczegółowych. Dane zebrane zostały poprzez ankietę udostępnioną uczelniom oferującym studia MBA. Ankieta zawiera kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Odpowiedzi na te pytania posłużyły do ustalenia, kim są słuchacze ocenianych programów, kim są wykładowcy, jak wygląda struktura i zakres samego programu, co oferują słuchaczom studia i jaki jest prestiż organizatora.

Sprawdzono również zadowolenie absolwentów programów MBA. Absolwentów studiów MBA zapytano o to jak oceniają ukończone studia oraz jak ich ukończenie wpłynęło na karierę słuchacza. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” na grupie 724 absolwentów z lat 2011 i 2012 (odpowiedzi nadesłało 53,6% ankietowanych). Każdy z programów objętych rankingiem miał prawo wskazać maksimum 15 absolwentów.

W Rankingu uwzględniono także preferencje pracodawców wynikające z badania ankietowego przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na ogólnopolskiej próbie dyrektorów i pracowników pionów HR w 500 przedsiębiorstwach mających główną siedzibę w Polsce.

Ranking objął 30 programów.