Dzień otwarty programu MBA w UP za nami

Wicepremier Janusz Piechociński wziął udział w spotkaniu „DRZWI OTWARTE MBA”, podczas którego wygłosi odczyt o globalnych wyzwaniach dla polskiej gospodarki

Spotkanie informacyjne odbyło się w piątek 29 listopada 2013 roku w Auli Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkim 24A.

Podczas uroczystości wystąpił rektora prof. Romana Kołacza oraz dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego prof. Adam Szewczuk.

Wykłady wraz z dyskusją poprowadzili: prof. Ralf Schlauderer z Hochschule Weihenstephan-Thiersdorf – “MBA”, prof. Johannes Holzner z Hochschule Weihenstephan-Thiersdorf – “Światowy rynek zbóż”, prof. Barbara Kutkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – „Przemiany w rolnictwie dolnośląskim po integracji z Unią Europejską”, dr Bogusław Wijatyk – „Doświadczenia absolwenta studiów MBA”.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania polsko-niemieckich studiów MBA, które zostaną uruchomione na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w lutym przyszłego roku.
„Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym” – niemiecko-polskie studia MBA.

Nowoczesne studia z zakresu zarządzania agrobiznesem według koncepcji Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences (HSWT) z Bawarii to praktyczny kurs wiedzy jak skutecznie kierować przedsiębiorstwami i instytucjami w gospodarce wolnorynkowej. Studia te należą do najlepszych kursów międzynarodowych w Niemczech (pierwsza dziesiątka tego rodzaju studiów w RFN), które są, dzięki procesowi bolońskiemu, także dostępne dziś we Wrocławiu.

Adresaci studiów MBA

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni krajowych i zagranicznych.

Oferta studiów przeznaczona jest dla:

  • osób na kierowniczych stanowiskach w sektorze prywatnym i publicznym,
  • osób, które w przyszłości o takie stanowiska zamierzają się ubiegać,
  • właścicieli i kierowników gospodarstw rolnych.

Studia startują w lutym 2014. W programie przewidziano 660 godzin, które zrealizowane zostaną w 4 semestrach podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych. Całkowity koszt studiów to 17 200 zł.

Więcej informacji o studiach MBA na Uniwersytecie Przyrodniczym pod adresem: www.mba.up.wroc.pl

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *