CEO magazyn ogłasza ranking studiów MBA

Kolejny magazyn europejski ogłasza wyniki własnego rankingu MBA. Tym razem oceną programów MBA dostępnych w uczelniach zajął się londyński „CEO Magazine”.

Zestawie prezentuje uczelnie oferujące studia menedżerskie w podziale na szkoły amerykańskie i europejskie oraz australijskie. Wśród polskich szkół znalazła się tylko jedna warszawa Szkoła Główna Handlowa, która zajęła ostatnie miejsce na liście programów w kategorii Tier One.

olor_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Kryteria oceny

Badano przede wszystkim: doświadczenie zawodowe słuchaczy studiów, wielkość grup w ramach toku studiów, proporcje takie jak stosunek liczby wykładowców do studentów, kwalifikacje naukowe oraz zawodowe wykładowców, a także międzynarodowe zróżnicowanie grup.

Pełne zestawienie: CEO_magazyn_MBA