Kto decyduje się na studia?

Studia MBA

Absolwenci studiów MBA w Polsce – kto decyduje się na studia? Studia MBA (Master of Business Administration) to wyższa liga studiowania.

I to pod każdym względem. Ich koszt jest na ogół wysoki lub bardzo wysoki, a wśród studentów trudno o przypadkowe osoby.

MBA – o co w tym chodzi?

Studia MBA trwają od roku do dwóch, a ich celem jest podniesienie kwalifikacji uczestników, głównie pod względem praktycznym, ale uwzględniając również wiedzę teoretyczną. Program studiów MBA może być bardzo zróżnicowany, ale na ogół nie można ograniczyć go do jednej dziedziny, gdyż poruszane są tematy dotyczące zarządzania, ale także negocjacji, psychologii, prawa czy marketingu. W programach studiów MBA nie brakuje ćwiczeń i symulacji, które pozwalają trenować nowo nabyte umiejętności, głównie w dziedzinie kompetencji miękkich.

MBA – dla kogo?

Te studia skierowane są do profesjonalistów, osób z przynajmniej kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu własną firmą lub menedżerów, najczęściej wyższego lub średniego stopnia. Na większość studiów MBA nie można dostać się od razu po uzyskaniu dyplomu magistra, niezbędnych jest kilka (ok. 3-8) lat przerwy między ukończeniem studiów wyższych, a kontynuowaniem nauki w ramach MBA. Rekrutacja wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez kandydata wymaganego doświadczenia zawodowego, jak również przedstawienia CV i listów referencyjnych. Ponadto, z racji swojej ekskluzywności, studia MBA kosztują kilka lub kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlatego też skierowane są albo do dobrze prosperujących przedsiębiorców, albo dobrze zarabiających menedżerów (którym MBA może również zafundować pracodawca).

Dlaczego warto?

Jest kilka przyczyn, poza zwiększaniem stanu własnej wiedzy, dla których specjaliści decydują się na studia MBA. Po pierwsze, jak wskazują liczne badania, zarówno polskie jak i zagraniczne, osoby z dyplomem MBA zarabiają znacznie więcej. Jak podaje Forbes, za Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń, w 2012 r. mediana zarobków absolwentów MBA wynosiła 13 300 zł brutto, podczas gdy dla osób z doktoratem mediana to 4 900 zł, a dla „zwykłych” magistrów – 4 800 zł brutto. Poza perspektywą podwyżki, studia MBA dają jeszcze jedną, bardzo istotną przewagę – kontakty. Efektywny networking może przynieść bardzo wymierne korzyści. MBA to nie tylko studia, będące kolejnym etapem edukacji, ale przede wszystkim istotny etap rozwoju osobistego wykwalifikowanych profesjonalistów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *