Zapowiedź nowych studiów MBA

Dwie warszawskie uczelnie podpisały porozumienie o współpracy. W wyniku porozumienia podpisanego  12 grudnia 2014 r. w ofercie dydaktycznej obu uczelni pojawią się nowe kierunki studiów.

Współpraca rozpoczęła się podpisaniem umowy 12 grudnia 2014 r. przez rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk oraz rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. dr hab. Tomasz Szapiro podczas obrad Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich.

Obie uczelnie zadeklarowały wspólne działanie w zakresie działalności dydaktycznej – w tym m.in. realizację wspólnych studiów podyplomowych, w tym także studiów MBA w obszarze ochrony zdrowia, współpracę przy rozwijaniu nauczania języków obcych i realizacji zajęć sportowych. W zakresie działalności naukowo-badawczej obie uczelnie chcą wspólnie brać udział w programach badawczych, poszerzyć wspólnie swoją ofertę usług badawczych oraz razem działać na rzecz transferu nowoczesnych technologii i wiedzy do przemysłu i sektora medycznego. Umowa przewiduje także współpracę bibliotek obu uczelni – zbiory Biblioteki SGH mają być dostępne dla studentów, doktorantów i pracowników WUM i odwrotnie.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów podyplomowych i MBA nie zostały podane.

Poznaj uczelnię: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *