Trwa rekrutacja na studia MBA

Dlaczego warto wybrać Master of Public Administration (MPA)? Master of Public Administration (MPA) jest profesjonalnym tytułem podyplomowym uzyskiwanym przez absolwentów uczelni kształcących kadrę zarządzającą w sektorze publicznym (public policy schools). Stanowi on dla sektora publicznego odpowiednik stopnia uzyskiwanego na studiach kształcących osoby zarządzające w sektorze prywatnym, jakim jest Master of Business Administration (MBA).

Studia MPA mają charakter interdyscyplinarny. Studia prowadzone są w języku polskim.

Absolwenci studiów MPA zajmują wiele zaszczytnych stanowisk publicznych. Przykładowo, wśród osób posiadających tytuł są prezydenci krajów, prezydenci miast, premierzy, ministrowie, dyrektorzy w organizacjach międzynarodowych.

Tytuł MPA jest powszechnie uznanym tytułem w krajach anglosaskich i wysoce rozpoznawalnym tytułem na świecie. Wśród ważniejszych uczelni amerykańskich i brytyjskich oferujących studia w tym zakresie należy wymienić chociażby:

  • Woodrow Wilson School of Public & International Affairs (Princeton University),
  • Harvard Kennedy School (JFK School of Government, Harvard University),
  • NYU Wagner Graduate School of Public Services (New York University),
  • School of International and Public Affairs (Columbia University),
  • LSE Institute of Public Affairs (London School of Economics).

Adresaci studiów:

  • kadra zarządzająca oraz pracownicy jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), pracownicy innych jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) lub współpracujący z JSFP, a także osoby pretendujące do stanowisk kierowniczych JSFP,

– Instytucje zaproszone: związki / stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP), urzędy wojewódzkie, sądy, prokuratury, kuratoria oświaty, służby mundurowe.

Cena studiów: 9 000 zł – obejmuje: udział w zajęciach – 320 godzin zajęć oraz materiały dydaktyczne (możliwość płatności w trzech ratach po 3000 zł.).

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach:

I rata: 3000 – luty 2016

II rata: 3000 – wrzesień 2016

III rata: 3000 – luty 2017

Termin rekrutacji: 5 listopada 2015 r. – 31 styczeń 2016 r.

Rozpoczęcie zajęć: marzec 2016 r.

Kryteria przyjęć:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • udokumentowane doświadczenie zawodowe, min. 3 lata (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
  • dodatkowo preferowane doświadczenie kierownicze w sektorze publicznym.

Więcej informacji: www.ue.poznan.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *