Nowoczesna nauka dla innowacyjnej gospodarki – 100 dni rządu w MNiSW

Podczas krakowskiej konferencji minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaprezentował efekty pracy pierwszych stu dni resortu. W działaniach, które podjął, skupił się na trzech najważniejszych obszarach: innowacyjności, jakości kształcenia i badań oraz deregulacji szkolnictwa wyższego.

e04c8426ceb0cdb883d552cb17d16a1e

Nowelizacja ustawy o innowacyjności

; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Korzystniejsze opodatkowanie aportu własności intelektualnej i przemysłowej. Pełniejsza lista kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R. Zwrot gotówkowy dla nowopowstających przedsiębiorstw. Nowa Ustawa – konsultacje 4 kwartał 2016 r.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl/100-dni.