Koźmiński MBA dla Inżynierów – XXXVIII edycja

XXXVIII edycja – rekrutacja trwa do 15 września 2016 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2016 roku.

XXXVIII edycja – rekrutacja trwa do 15 września 2016 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2016 roku.

  • O przyjęciu decyduje pozytywny wynik testu typu GMAT (pobierz przykładowe pytania: GMAT) oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Test typu GMAT składać się będzie z dwóch części: matematycznej-oceniającej zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analiza zadań ilościowych oraz analitycznej-sprawdzającej umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji, wyciągania wniosków, formułowania i ocena planu działania.
  • Wymagane jest minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE:

  • Test typu GMAT;
  • Rozmowa kwalifikacyjna.
width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'text_image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Test typu GMAT odbędzie się  20 września 2016 r o godz. 13.00.
Po teście kandydaci na studia MBA zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Więcej informacji: www.kozminski.edu.pl.