MBA – uniwersalna wiedza i branżowa specjalizacja

ar-309069902-jpgmaxw980imageversionmaintopic1Umacniająca się w ostatnich latach na Zachodzie tendencja do rozwoju studiów menedżerskich skierowanych do kandydatów z określonego sektora ma również wpływ na ofertę uczelni w Polsce, gdzie też przybywa takich programów.

Programy MBA będą coraz bardziej wyspecjalizowane – przewidywało 64 proc. dziekanów czołowych szkół biznesu na świecie w przeprowadzonej przed niespełna dwoma laty ankiecie Graduate Management Admission Council (GMAC), organizacji non pro- fit, która zrzesza 212 uczelni biznesowych i zarządza egzaminem GMAT będącym prze- pustką do prestiżowych studiów menedżerskich. Prognozy dziekanów potwierdziło badanie wśród pracodawców – prawie co trzeci był zainteresowany kandydatami ze specjalistycznym MBA. To zainteresowanie widać do dzisiaj i to na tyle, że An- drew Main Wilson, dyrektor Association of MBAs – międzynarodowej organizacji akredytującej programy MBA (AMBA) – jako jeden z istotnych trendów na tym rynku wskazuje specjalizację, czyli programy dla poszczególnych branż.

Wybór coraz większy
Ewa Barlik, rzecznik Akademii Leona Koźmińskiego, podkreśla, że ALK zwróciła uwagę na ten trend już pod koniec lat 90. XX wieku. Wtedy też uruchomiła pierwszy specjalistyczny program MBA. Dzisiaj uczelnia ma już pięć specjalizacji: finanse, HR, IT oraz program dla inżynierów i dla kadry medycznej, a łącz- na liczba absolwentów tych studiów przekracza 1770 osób. – Największym zainteresowaniem cieszą się MBA IT, Finanse oraz MBA dla inżynierów – dodaje Małgorzata Oświata, menedżer ds. marketingu i rozwoju ALK.

Na profilowane branżowe studia menedżerskie stawia też Uczelnia Łazarskiego, która w tym roku ma już w ofercie osiem specjalistycznych programów, w tym MBA Zarządzanie, MBA w Ochronie Zdrowia, MBA Energetyka, MBA w Lotnictwie, MBA Przedsiębiorczość oraz MBA Logistyka i Executive MBA for HR Professionals. Te dwa ostatnie to jedna z tegorocznych nowości uczelni, która rekrutuje słuchaczy już na 11. edycję MBA Zarządzanie. – Od lat dużym zainteresowaniem cieszą się m.in. takie programy, jak: MBA Zarządzanie, MBA Energetyka czy MBA w Ochronie Zdrowia – twierdzi Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Od dziesięciu lat branżowe MBA rozwija też Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (jednym z jej fundatorów jest Uniwersytet Gdański), która zaczęła je w 2006 r. od programu dla sektora nafto- wo-gazowego organizowanego wspólnie z Izbą Gospodarczą Gazownictwa. Dzisiaj GFKM ma w ofercie siedem sektorowych programów, w tym studia dla branży medycznej, energetyki, dla sektora stoczniowego, kolejowego, lotniczego oraz MBA Prawniczy. – Branżowe studia są szansą na pogłębienie specjalistycznej wiedzy oraz na poznanie menedżerów z różnych firm danego sektora i wymianę cennych zawodowych doświadczeń – wyjaśnia Halina Frątczak, koordynator studiów MBA w GFKM.

Więcej: www.rp.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *