10 najlepszych studiów MBA w Polsce

Najlepsze studia MBA w Polsce prowadzi Szkoła Główna Handlowa. Jej program Canadian Executive MBA ponownie zdobył pierwsze miejsce w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

W rankingu znalazło się 36 programów MBA z całego kraju. Na ocenę składały się:

  • merytoryczne cechy programu – 20 proc.
  • ranga i prestiż programu – 20 proc.
  • kadra dydaktyczna – 15 proc.
  • studenci programu – 15 proc.
  • opinia absolwentów – 15 proc.
  • preferencje pracodawców – 10 proc.
  • wsparcie procesu kształcenia – 5 proc.

Lista 10 najlepszych studiów MBA w Polsce: www.businessinsider.com.pl.