Co jest ważniejsze, wiedza czy networking?

Studia MBA w założeniu mają dać wiedzę i kompetencje menedżerskie. Okazuje się jednak, że rozbudowanie swojej sieci kontaktów często bywa ważniejsze.

Cel studiów MBA dla menedżerów wydaje się oczywisty: większe kompetencje w zarządzaniu, większa wiedza, znajomość większej liczby technik. Jednak zdaniem studentów, wykładowców i HR-owców, czasem tak naprawdę chodzi o inną korzyść: o nawiązanie wartościowych znajomości i zbudowanie sieci kontaktów.

Barbara Stöttinger, dziekan WU Executive Academy, właśnie to uznaje za najważniejszą zaletę swojej uczelni.

_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

– Nazywamy Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu szkołą biznesową w sercu Europy. W typowej klasie naszych studiów MBA można znaleźć menedżerów i dyrektorów z 25 narodowości. Sądzę, że to poważny argument za przybyciem do Wiednia – mówi.

Jej zdaniem studia MBA robi się raz, ale ich efekty trwają jeszcze długo po ich zakończeniu.

Więcej informacji: www.pulshr.pl.