Przepustka do kariery i wysokich zarobków

Z prof. dr hab. Dariuszem Zarzeckim, kierownikiem studiów Master of Business Administration na Uniwersytecie Szczecińskim rozmawia Leszek Wątróbski.

– Rozpoczęła się już 24 edycja Waszych studiów podyplomowych…

– MBA to prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać podstawowe zasady i metody zarządzania i dający praktyczne wskazówki umożliwiające profesjonalne zarządzanie organizacjami. Studia te przeznaczone są dla osób pełniących w przedsiębiorstwach kierownicze stanowiska, ale niekoniecznie posiadających wykształcenie ekonomiczne.

Edukacja w obszarze zarządzania musiała pokonać pewne trudności na początku lat sześćdziesiątych, kiedy to walczyła o uznanie przez uniwersytety. Idea nauczania zarządzania jako osobnej specjalizacji narodziła się w Stanach Zjednoczonych, a w latach sześćdziesiątych została przeniesiona do Wielkiej Brytanii.
W 1965 roku w Wielkiej Brytanii istniały tylko dwa wydziały zarządzania (w Londynie i Manchesterze), obecnie jest ich ponad sto. Na początku lat sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych kurs zarządzania kończyło rocznie 5 tys. studentów, a w latach dziewięćdziesiątych liczba absolwentów MBA zbliżyła się do 80 tys.

Środowisko uniwersyteckie przez długi czas nie wyciągało wniosków z dysproporcji pomiędzy liczbą studentów kończących wydziały zarządzania a wielkością zapotrzebowania na absolwentów z dyplomami tych wydziałów. Początkowo środowisko akademickie było głuche na opinie biznesmenów, którzy od słuchaczy kursów zarządzania oczekiwali umiejętności wprowadzania innowacji, łatwości komunikowania się oraz zdolności przywódczych.

Także w naszym kraju zainteresowanie tym rodzajem studiów podyplomowych rośnie z każdym rokiem. Dyplom MBA stał się swoistą przepustką do kariery, sukcesu i wysokich zarobków. MBA daje absolwentom gruntowne wykształcenie menedżerskie, świetną pozycję na rynku pracy, szansę na sukces, prestiż oraz wysokie zarobki.

Nasze szczecińskie studia ukończyło już blisko 500 absolwentów. Wielu z nich to ludzie bardzo znani w naszym regionie. Wymienię dwóch: pana ministra Bartosza Arłukowicza czy posła Michała Jacha. Mamy też kilkunastu absolwentów w urzędzie miasta oraz w urzędzie marszałkowskim. Studiowanie na MBA ma dodatkową zaletę.

Nasi studenci poznają wielu ludzi, którzy już funkcjonują w biznesie i mają duże doświadczenie zawodowe oraz potrafią dzielić się nim. Tak dzieje się na zajęciach i poza nimi. Te kontakty mają duże znaczenie.

– Jaki jest program Waszych Studiów Podyplomowych?

– Program Podyplomowego Studium Menedżerskiego MBA obejmuje 13 modułów. Są to: ekonomika biznesu; zarządzanie projektami; metody ilościowe w ekonomii; marketing; zachowania organizacyjne; controlling i rachunkowość zarządcza; zarządzanie strategiczne; zarządzanie finansami; zarządzanie zasobami ludzkimi; systemy informacyjne w biznesie; gry strategiczne; prawo gospodarcze i zarządzanie marką personalną HumanBrand.

Nasz szczeciński program jest programem ogólnym, niespecjalistycznym. Obecnie przygotowujemy się do utworzenia nowego programu skierowanego do osób działających w szeroko rozumianej służbie zdrowia. Z uwagi na duże wyzwania stojące przed tym sektorem i jego wielkość liczymy na duże zainteresowanie słuchaczy zarówno z naszego regionu jak i z innych województw. Prowadzimy też czasami programy specjalistyczne, które cieszą się również dużym zainteresowaniem.

Więcej: www.kurierplus.com.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *