„MBA Logistyka i łańcuchy dostaw” w Akademii Leona Koźmińskiego

Zarządzanie łańcuchem dostaw stanowi duże wyzwanie. Wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, pełnej informacji na poszczególnych etapach dystrybucji, controllingu, ale także dobrze zintegrowanych procesów logistycznych. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania rynku Akademia Leona Koźmińskiego wprowadziła nowy kierunek „MBA Logistyka i łańcuchy dostaw”.

Dzięki niemu menedżerowie i specjaliści zainteresowani rozwojem swoich umiejętności i kariery w sektorze szeroko pojętej gospodarki zyskają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do rozwiązywania problemów z zakresu strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Wzrost konkurencyjności, globalizacja rynku, reorientacja modelu zarządzania oraz konieczność intensyfikacji działań skierowanych na pozyskiwanie klientów – wszystko to powoduje, że organizacje biznesowe są zmuszone do poszukiwań nowych rozwiązań w wielu obszarach, w tym również w dziedzinie logistyki i dystrybucji. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej przestają bowiem wystarczać zdecydowane reakcje podejmowane w stosunkowo krótkim czasie. Potrzeba czegoś więcej – strategicznego zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem procesów biznesowych i operacyjnych przedsiębiorstwa. Wiedzę z tego zakresu można zdobyć na studiach „MBA Logistyka i łańcuchy dostaw” w Akademii Leona Koźmińskiego, które zostały właśnie włączone do oferty edukacyjnej uczelni.

Rozwój  w obszarze logistyki i łańcuchów dostaw jest ważny zarówno dla kadry kierowniczej pionów operacji i produkcji, menedżerów przedsiębiorstw logistycznych i transportowo-spedycyjnych, jak i kierowników administracji państwowej, rządowej i samorządowej zarządzających obszarami transportu i infrastruktury.– Celem studiów jest nie tylko dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstwa, a także łańcuchami dostaw. W toku nauczania położymy nacisk także na umiejętności interpersonalne, bo bez efektywnego komunikowania się z innymi sprawne zarządzanie nie jest możliwe – mówi Sylwia Hałas-Dej, Dyrektor ds. Programów Edukacyjnych i Rozwoju w Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów – Koźmiński Executive Business School w Akademii Leona Koźmińskiego.

Program studiów został skonstruowany w taki sposób, by zapoznać słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną oraz relacjami biznesowymi międzynarodowych łańcuchów dostaw na globalne rynki sprzedaży i zaopatrzenia, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

Studia rozpoczną się w październiku 2017 roku, a rekrutacja potrwa do 15 września br. Szczegółowe informacje o programie nauczania są dostępne na stronie: www.kozminski.edu.pl/mba.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *