Praca i praktyki

Zostań dziennikarzem, pracuj w mediach. Rozpocznij program praktyk studenckich, zdobądź praktykę niezbędną w toku studiów. Naucz się na czym polega praca dziennikarza. Zdobądź doświadczenie w naszej redakcji

Praktyki studenckie

Wymagamy:

 • lekkiego pióra,
 • zdolności analitycznych,
 • kreatywności,
 • zaangażowania,
 • samodzielności,
 • odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • doskonałej znajomości języka polskiego,
 • bardzo dobrej znajomości oprogramowania MS Office,
 • bardzo dobrej znajomości pracy z informacją w internecie,
 • silnej motywacji do pracy w redakcji,
 • zainteresowania tematyką edukacyjną, życiem studenckim, szkolnictwem wyższym.

Kogo szukamy:

 • studentów
 • Gwarantujemy:
 • 3 miesięczne bezpłatne praktyki,
 • zaświadczenie o ukończeniu praktyk,
 • dla najlepszych trzech osób płatny półroczny staż,
 • szkolenie z przygotowywania tekstów do Internetu,
 • szkolenie z obsługi narzędzia do publikacji tekstów.

Dzięki programowi praktyk zdobędziesz doświadczenie w przygotowaniu tekstów o tematyce edukacyjnej, poznasz programy do edycji treści w Internecie, narzędzia analityczne, weźmiesz udział w ciekawych projektach oraz poznasz tajniki pracy redakcji. Będziesz miał także okazję uczestniczyć w rozwoju merytorycznych serwisów internetowych.

Proces rekrutacji:

Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów:

 1. Polega na wyborze kandydatów spośród nadesłanych CV.
 2. Sprawdzenia umiejętności pisarskich – w drugim etapie rekrutacji otrzymasz zadanie przygotowania krótkiego tekstu, na podstawie którego ocenimy lekkość pióra i umiejętność pracy z informacją.

Prześlij swoje CV i list motywacyjny na adres: bok@vnc.edu.pl wraz z kodem ref.: MBA/2013 w tytule e-maila.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Virtual Network Communications z siedzibą w Warszawie przy ul. O. Kolberga 5, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”