Program MBA realizowany na światowym poziomie

WU Executive Academy jest częścią Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (Vienna University of Economics and Business) – jednego z największych uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Uniwersytet może poszczycić się ponad stuletnim doświadczeniem w zapewnianiu edukacji na najwyższym poziomie. Czytaj dalej Program MBA realizowany na światowym poziomie

Czy MBA będą jeszcze istnieć w 2020 roku?

W ostatnich czasach dyplom MBA jest coraz częściej przedmiotem surowej krytyki. Niektórzy kwestionują potrzebę istnienia takiego dyplomu, twierdząc, że programy MBA nie są w stanie przygotować absolwentów, których kwalifikacje i wiedza spełniałyby oczekiwania pracodawców

Inni uważają, że to właśnie prymat interesów akcjonariuszy, wpajany uczestnikom programów MBA, doprowadził do obecnego kryzysu finansowego. Studia MBA miałyby więc ponosić odpowiedzialność za ten kryzys. Pojawiają się też postulaty, aby gruntownie zreformować program nauczania na studiach MBA, w celu lepszego zaspokojenia potrzeb szybko zmieniającego się środowiska biznesu.

Czytaj dalej Czy MBA będą jeszcze istnieć w 2020 roku?